Návod k použití respirátoru FFP2

Před použitím respirátoru FFP2 doporučujeme pečlivě přečíst návod k použití, který obsahuje pokyny pro bezpečné nasazování a sundavání a důležité upozornění a varování týkající se bezpečnosti práce, správné manipulace s kontaminovaným materiálem a další bezpečnostní požadavky. Dodržováním těchto doporučení zvýšíte účinnost respirátoru.

Bezpečné nasazování respirátoru

nasazeni-respiratoru

 1. Před použitím nově rozbaleného respirátoru si nejdříve pečlivě umyjte a dezinfikujte ruce.
 2. Uchopte respirátor tak, abyste sahali jen na jeho vnější stranu. Nesahejte dovnitř, kde budete mít ústa a nos, aby nedošlo ke kontaminaci.
 3. Vnější nosní část vložte do dlaně a respirátor si opatrně nasaďte na obličej tak, aby byl zakrytý nos i ústa.
 4. Zajistěte respirátor popruhy za uši.
 5. Jemně sevřete nosní klip a vytvarujte ho podle tvaru vašeho nosu a obličeje. Tím si masku přizpůsobíte, aby vám dobře padla.
 6. Zkontrolujte těsnost respirátoru, aby byl co nejúčinnější.

 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ

 

Bezpečné sundavání respirátoru

Ačkoliv vás respirátor chrání před nákazou, může se také on sám stát zdrojem infekce. Je proto velmi důležité se ho co nejméně dotýkat. Dojde-li ke kontaktu rukou a respirátoru během jeho používání (nasazení na obličeji), důkladně si umyjte ruce. Odstranění z obličeje a jeho likvidace musí probíhat velmi opatrně. Při sundavání se nedotýkejte rukama obličeje.

 1. Ušní popruh vytáhněte zpoza jednoho a pak druhého ucha.
 2. Respirátor držte stále jen za ušní popruhy.
 3. Respirátor ihned zlikvidujte do kontejneru pro kontaminované materiály.
 4. Po odstranění a likvidaci si důkladně umyjte a dezinfikujte ruce.

Důležité upozornění a varování

 1. Je-li respirátor jakkoliv poškozen nebo kontaminován vydechováním sekretů z úst a nosu, nebo jinými tělními tekutinami, je nutné ho vyměnit a zlikvidovat jako zdravotní odpad.
 2. Je-li respirátor extrémně zmačkaný, nepoužívejte ho. Ztrácí svou účinnost.
 3. Respirátor používejte pouze na hladké a dobře oholené tváři. Vousy a vlasy mohou zhoršovat těsnost a tím snižovat účinnost.
 4. Nepoužívejte tento respirátor v atmosféře s nedostatkem kyslíku nižší než 19,5 %.
 5. Nepoužívejte tento respirátor ve špatně větraných prostorech.
 6. Nepoužívejte tento respirátor při hašení požárů nebo pískování.
 7. Dezinfekce alkoholem, mytí vodou nebo čisticími prostředky respirátor nenávratně poškodí.
 8. Respirátor se poškodí také autolakováním nebo jinou formou zahřívání.
 9. Opakované použití respirátoru je zakázáno.
 10. Respirátor je určen na jedno použití. Nesmí se používat vícekrát.
 11. Když respirátor odstraňujete z obličeje, nedotýkejte se jeho přední části.
 12. Jakmile bude respirátor vlhký, ihned ho vyměňte za nový.
 13. Nepoužívejte respirátor ve výbušné atmosféře.
 14. Nepoužíváte-li respirátor, skladujte ho mimo kontaminované oblasti.
 15. Při likvidaci respirátoru postupujte podle platných předpisů.