Návod k použití respirátoru FFP3

Ještě než začnete respirátor s filtrační třídou FFP3 používat, důrazně doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli návod k použití obsahující pokyny pro bezpečné nasazování a sundavání, ale také důležité upozornění a varování týkající se bezpečnosti práce, správné manipulace s kontaminovaným materiálem a další bezpečnostní požadavky. Chcete-li dosáhnout maximální účinnosti respirátoru, doporučujeme dodržovat následující pokyny.

Bezpečné nasazování respirátoru

nasazeni-respiratoru

 1. Ještě než respirátor rozbalíte z originálního obalu, pečlivě si umyjte a vydezinfikujte ruce.
 2. Vemte respirátor do ruky tak, abyste nesáhli na jeho vnitřní stranu (dovnitř, kde budete mít ústa a nos). Pokud byste sáhli na vnitřní stranu, mohlo by dojít ke kontaminaci.
 3. Respirátor si položte do dlaní čistých a dezinfikovaných rukou a opatrně si ho nasaďte na obličej tak, aby byl zakrytý nos i ústa.
 4. Jakmile ho máte nasazený, zajistěte ho postranními ušními popruhy.
 5. Nyní můžete jemně sevřít nosní klip tak, aby se vytvaroval přesně podle vašeho nosu a obličeje. Tím si respirátor přizpůsobíte, aby vám dobře padl.
 6. Aby byl respirátor FFP3 co nejúčinnější, zkontrolujte pro jistotu jeho těsnost.

 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ

 

Bezpečné sundavání respirátoru

Mějte na paměti, že i přesto, že vás respirátor FFP3 chrání před virovou nákazou, může si také on sám stát zdrojem infekce. Z tohoto důvodu se respirátoru co nejméně dotýkejte. V případě, že dojde ke kontaktu rukou s respirátorem během jeho používání, ruce si důkladně omyjte a dezinfikujte. Sejmutí respirátoru z obličeje provádějte s maximální opatrností. Nedotýkejte se při sundavání rukama obličeje.

 1. Nejdříve vytáhněte ušní popruh zpoza jednoho ucha až pak z druhého.
 2. Respirátor držte vždy jen za ušní popruhy - nedotýkejte se samotného respirátoru.
 3. Po sejmutí respirátor ihned zlikvidujte do kontejneru, který je určený pro kontaminované materiály.
 4. Po odstranění a likvidaci si důkladně umyjte a dezinfikujte ruce.

Důležité upozornění a varování

 1. V případě, že je respirátor jakkoliv vizuálně poškozený, případně kontaminován vydechnutými sekrety z úst a nosu, nebo jinými tělními tekutinami, vyměňte ho a zlikvidujte jak zdravotní odpad.
 2. Nepoužívejte respirátor, který je extrémně zmačkaný, protože v takovém stavu ztrácí svou účinnost.
 3. Vousy a vlasy mohou zhoršovat těsnost respirátoru, proto doporučujeme, abyste ho používali pouze na hladce oholené tváři.
 4. Tento typ respirátoru nepoužívejte v atmosféře s nedostatkem kyslíku nižší než 19,5 %.
 5. Nepoužívejte tento respirátor ve špatně větraných prostorech.
 6. Nepoužívejte tento respirátor při hašení požárů nebo pískování.
 7. Neprovádějte dezinfekci respirátoru alkoholem, ani ho nemyjte vodou nebo jinými přípravky. Po takové zásahu bude respirátor nenávratně poškozen a ztratí svou účinnost.
 8. Respirátor poškodíte také autolakováním nebo jinou formou zahřívání.
 9. Nepoužívejte respirátor opakovaně. Je to zakázané.
 10. Respirátor je určen na jedno použití.
 11. Odstraňujete-li respirátor z obličeje, nedotýkejte se jeho přední části.
 12. Je-li respirátor vlhký, ihned ho vyměňte za nový.
 13. Nepoužívejte respirátor ve výbušné atmosféře.
 14. Nepoužíváte-li respirátor, skladujte ho mimo kontaminované oblasti.
 15. Při likvidaci respirátoru postupujte podle platných předpisů.